Skip to main content

Zespół

Adwokat Jacek Skowronek

 • absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • ukończył aplikację sądową w okręgu ówczesnego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
 • po zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w sprawach cywilnych i karnych
 • odbył 4 letnią aplikację adwokacką
 • wpisany na listę adwokacką 31 marca 1992r.
 • od 1992r. prowadzi kancelarie adwokacką
 • był wspólnikiem w spółce adwokackiej "R.Walos - A.Hayder"
 • specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczegółowym uwzględnieniem prawa gospodarczego, prawie spółek handlowych oraz prawie podatkowym

Adwokat Małgorzata Kleszcz

 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Prawa
 • ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiego w Katowicach i w 2013r. złożyła egzamin adwokacki
 • praktykująca od 2009r.
 • specjalizuje się w odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, a także ubezpieczeniach komunikacyjnych
 • biegle posługuje się językiem angielskim
 • Ukończyła kilkumiesięczny staż w Londynie w kancelarii specjalizującej się w odszkodowaniach i prawie deliktowym.

 

Dążąc do jak najpełniejszej realizacji potrzeb naszych klientów, współpracujemy z: doradcami podatkowymi, notariuszami, innymi adwokatami.