Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych, zapewniając bieżącą i kompleksową obsługę, w zakresie zwłaszcza:

  • prawa cywilnego - w tym prawa zobowiązań,
  • prawa handlowego,
  • prawa podatkowego,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawa zamówień publicznych.

Podejmujemy się trudnych spraw, w tym karnoskarbowych oraz o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - łącząc znajomość zagadnień postępowania karnego ze znajomością specyfiki spraw gospodarczych.

Dostosowujemy zakres świadczonych przez nas usług do potrzeb Klienta, z możliwością wyboru formy i intensywności obsługi prawnej, ze zróżnicowaniem naszego wynagrodzenia. Klient wybiera na jakich zasadach świadczona będzie pomoc prawna - w siedzibie Klienta, w kancelarii czy też za pośrednictwem Internetu.