W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

  • bieżące doradztwo prawne,
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów,
  • pomoc w zakresie windykacji należności,
  • zastępstwo przed sądami i organami administracji publicznej,
  • przygotowywanie i prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa karnego i cywilnego,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie protokołów Zgromadzenia Wspólników, protokołów posiedzeń Zarządu, projektów regulaminów,
  • rejestrację zmian w KRS i innych rejestrach publicznych.

Zapewniamy windykację należności od dłużników na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego, upadłościowego, a także dochodzenie należności w europejskim postępowaniu nakazowym.

Nasza oferta skierowana jest do firm - spółek, ale także klientów indywidualnych, w tym szczególnie zapraszamy do współpracy małych i średnich przedsiębiorców. Rozumiejąc specyfikę ich biznesu oraz związane z tym problemy prawne, przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę współpracy.